GezinsBuddy is een stichting zonder winstoogmerk. GezinsBuddy wordt gefinanciert door gemeenten, fondsen, kerken, bedrijven en particuliere donateurs.