Voor wie is een GezinsBuddy bestemd?

Een GezinsBuddy lost niet alle problemen op voor de alleenstaande ouder, zodat deze zelf lekker achterover kan leunen.

Voor wie is een GezinsBuddy bestemd? Een buddy wordt gekoppeld aan een alleenstaande ouder die thuiswonende kinderen heeft. De ouder heeft geen of slechts een beperkt netwerk en heeft te maken met complexe uitdagingen op meerdere vlakken. Door alle problemen is de ouder overbelast geraakt en ziet zelf geen uitweg meer.

De vicieuze cirkel in de meest lastige situaties

Eenoudergezinnen met kinderen die thuis wonen, hebben een groter risico op financiële, sociale en/of medische problemen. Soms ontstaan in die situatie kwetsbare gezinnen, die moeite hebben om alles draaiend te houden. Wanneer zij te maken krijgen met meervoudige problematiek, ligt overbelasting op de loer. Hoewel er regelmatig verschillende hulpverleners over de vloer komen, heeft het gezin soms toch nog het gevoel er alleen voor te staan.

Vertrouwen opbouwen op weg naar zelfredzaamheid

Ons zeer gemotiveerde en betrokken vrijwilligersteam biedt deze gezinnen de helpende hand. En de resultaten van onze ondersteuning zijn meer dan tastbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat we deze kwetsbare eenoudergezinnen weer op weg kunnen helpen naar zelfredzaamheid. De GezinsBuddy die hen daarbij helpt is niet alleen een betrouwbare steun, maar wordt vaak zelfs een gewaardeerde vriend/vriendin van het gezin.

Dit doet de GezinsBuddy

De coördinator van onze stichting zorgt er na een zorgvuldig selectieproces voor dat een passende GezinsBuddy wordt gekoppeld aan het gezin. Die ondersteuningsrelatie duurt maximaal 2 jaar. Na die periode moet het gezin weer in staat zijn zichzelf te kunnen redden. De GezinsBuddy is altijd een vrijwilliger, maar is niet noodzakelijkerwijs de man of vrouw die alles weet en kan. Het is wel iemand die er zoveel mogelijk voor het gezin is. Als het nodig is ook in de avonduren en in het weekend. Een GezinsBuddy luistert en helpt Als betrouwbare steun stelt de GezinsBuddy samen met het gezin orde op zaken. Er wordt gekeken welke problemen knellend zijn en oplossing behoeven. Welke hulp is er echt nodig en welke niet? Maar de GezinsBuddy steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Soms met praktische hulp, soms met het organiseren van een gezellig uitje voor het gezin of het verzinnen van andere leuke activiteiten. En hij of zij werkt samen met de ouder aan het opbouwen van een netwerk. Een belangrijke basis waarop het gezin altijd kan rekenen na afloop van de ondersteuningsperiode.

Meer weten over GezinsBuddy?

Neem contact op met een van onze coördinatoren

Contact

Over Gezinsbuddy