Een GezinsBuddy is een vertrouwenspersoon voor éénoudergezinnen die in de knel zitten. Er zijn gezinnen die kopje onder dreigen te gaan, ondanks het feit dat er regelmatig verschillende hulpverleners over de vloer komen. Een GezinsBuddy schept samen met het gezin orde op zaken. Welke hulp is nodig, welke niet? Daarnaast steekt een GezinsBuddy ook zelf de helpende hand uit, bijvoorbeeld in de vorm van leuke uitjes en activiteiten.

Het feit dat een GezinsBuddy buiten kantoortijd ‘present’ is, vermindert stress voor een gezin. Het feit dat je op elk moment een beroep kunt doen op je buddy is een enorme steun. Doel van de GezinsBuddy is zorgen dat éénoudergezinnen een netwerk opbouwen en zichzelf weer kunnen redden. In veel gevallen ontstaat er een vriendschapsband: gezin en buddy maken immers veel mee samen. De GezinsBuddy wordt onderdeel van het netwerk van het gezin: de relatie is gelijkwaardig geworden.

Waarom is GezinsBuddy noodzakelijk?

Sinds 2015 beheert elke gemeente het budget voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdwet en Participatiewet. Er wordt kritisch gekeken naar de inzet van dure, specialistische ondersteuning. Veel gemeenten werken met ‘casemanagers’ die een aantal gezinnen onder hun hoede hebben. Deze casemanagers hebben slechts beperkt tijd voor een gezin. Vooral als er meer problemen spelen, is dat een uitdaging. Zeker als gezinnen weinig of geen netwerk hebben waar ze op terug kunnen vallen. In de nieuwe ‘participatiesamenleving’ raakt deze doelgroep tussen de wal en het schip.

Van overleven naar leven

GezinsBuddy wil voor elk gezin (alleenstaande ouder, zonder netwerk) met meervoudige problematiek een GezinsBuddy. De organisatie van GezinsBuddy zorgt ervoor dat deze vrijwilligers op een semi-professionele manier kunnen ‘werken’. De organisatie verzorgt een coachingstraject, zowel voor GezinsBuddy’s als voor gezinnen. Alle hobbels die ontstaan op het pad naar ‘zelfredzaamheid’ – ook de kwesties tussen buddy en gezin – komen aan de orde.

GezinsBuddy is een positieve impuls voor de toekomst. Éénoudergezinnen krijgen zicht op een (hoopvolle) toekomst. Overleven wordt weer leven. Samenredzaam en onderweg naar meedoen in de maatschappij.

Meer informatie

Team GezinsBuddy
info@gezinsbuddy.nl