A. Algemene gegevens

Stichting GezinsBuddy (RSIN: 858656383)
Kerkvaart 2, 3641 EP  Mijdrecht

Email: info@gezinsbuddy.nl

B. Samenstelling bestuur

Jan van Walraven (Voorzitter)
Gert van Kreuningen (Penningmeester)
Jos Honig (secretaris)
Mieke Telder (bestuurslid)

C. Doelstelling en visie

  1. het helpen en ondersteunen van eenoudergezinnen met meervoudige problematiek door een vrijwilliger als vaste en betrokken buddy aan een gezin te koppelen, die het gezin passief en actief ondersteunt onder meer bij financiële en andere problemen, bij contacten met instanties en bij het opbouwen van een eigen netwerk;
  2. het bevorderen van zelfredzaamheid van deze gezinnen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij;
  3. het organiseren en begeleiden van uitjes en vakanties voor de leden van de hiervoor sub 1 bedoelde gezinnen;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

D. Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden en inzet van het bestuur gebeuren om niet.

E. Verslag activiteiten

De activiteiten bestaan uit het ondersteunen van kwetsbare gezinnen door de inzet van vrijwilligers.

F. Voorgenomen bestedingen

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze begroting voor komend/lopend seizoen.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze jaarrekening van afgesloten boekjaren (nog niet aanwezig).

H. Beschikbare documenten

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020

ANBI

A. Algemene gegevens

Stichting GezinsBuddy (RSIN: 858656383)
Kerkvaart 2, 3641 EP  Mijdrecht

Email: info@gezinsbuddy.nl

B. Samenstelling bestuur

Jan van Walraven (Voorzitter)
Gert van Kreuningen (Penningmeester)
Jos Honig (secretaris)
Mieke Telder (bestuurslid)

C. Doelstelling en visie

  1. het helpen en ondersteunen van eenoudergezinnen met meervoudige problematiek door een vrijwilliger als vaste en betrokken buddy aan een gezin te koppelen, die het gezin passief en actief ondersteunt onder meer bij financiële en andere problemen, bij contacten met instanties en bij het opbouwen van een eigen netwerk;
  2. het bevorderen van zelfredzaamheid van deze gezinnen zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij;
  3. het organiseren en begeleiden van uitjes en vakanties voor de leden van de hiervoor sub 1 bedoelde gezinnen;
  4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

D. Beloningsbeleid

Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden en inzet van het bestuur gebeuren om niet.

E. Verslag activiteiten

De activiteiten bestaan uit het ondersteunen van kwetsbare gezinnen door de inzet van vrijwilligers.

F. Voorgenomen bestedingen

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze begroting voor komend/lopend seizoen.

G. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderaan deze pagina staat bij documenten onze jaarrekening van afgesloten boekjaren (nog niet aanwezig).

H. Beschikbare documenten

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2020